Poranki muzyczne w Teatrze Wielkim06-03-2016

Solo Tres zagra 6 marca 2016 r. o godz. 12:00, w ramach Poranków Muzycznych w Teatrze Wielkim w Warszawie (Sala Redutowa). Bilety dostępne na stronie Teatru Wielkiego.